Ubezpieczenia rolne

W Bartoszycach i okolicznych miejscowościach małe i wielkie gospodarstwa wymagają dużego nakładu pracy. Nie pozwól, by nieszczęśliwe zdarzenie zagroziło hodowli lub zniszczyło plony.

Dla rolników

Mam dla Ciebie najszerszą kompleksową ofertę. Specjalnie dla rolników!

Podstawowe polisy

Gospodarstwo rolne to między innymi stodoły, spichlerze, garaże – jednym słowem różnego rodzaju zabudowania. Pomogę Ci ubezpieczyć wszystkie budynki gospodarcze.

Szczegóły

Praca z wykorzystaniem ciężkich maszyn sprawia, że na rolnikach ciąży duża odpowiedzialność. Mam dla Ciebie specjalną polisę OC, która pomoże pokryć koszty ewentualnych szkód.

Szczegóły

Agrocasco

Zabezpiecz maszyny i sprzęt rolniczy przed skutkami uszkodzeń lub kradzieży! Ubezpieczenie Agrocasco obejmuje szkody w sprzęcie powstałe wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania ze sprzętu. Co możesz ubezpieczyć? Między innymi:

 • kombajny rolnicze,
 • sieczkarnie polowe,
 • ciągniki rolnicze,
 • ładowarki wykorzystywane w rolnictwie,
 • agregaty uprawowe,
 • sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe,
 • kultywatory,
 • siewniki,
 • rozrzutniki,
 • kosiarki,
 • opryskiwacze,
 • prasy,
 • przenośne suszarnie do zboża,
 • środki transportowe bez własnego napędu.

Szczegóły

Bezpieczna zagroda

Nie musisz kupować wielu polis, by chronić swoje gospodarstwo rolne od pożaru, powodzi i innych zdarzeń losowych. Polisa obejmuje też ochronę w przypadku kradzieży z włamaniem i rabunku, a także ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.

W szczególności ochroną objęte są:

 • budynki niepodlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia,
 • wiaty, silosy,
 • uprawy,
 • zebrane płody ziemi,
 • sprzęt rolniczy,
 • zwierzęta gospodarskie,
 • ule pszczele i pszczoły,
 • materiały opałowe; środki ochrony roślin,
 • zewnętrzne zbiorniki na gaz płynny,
 • ogrodzenie wraz z bramą,
 • pergole, altany, szklarnie ogrodowe,
 • piaskownice, drabinki, zjeżdżalnie,
 • sprzęt gospodarstwa domowego, meble, antyki,
 • sprzęt audiowizualny i komputerowy
 • odzież, sprzęt turystyczny i sportowy,
 • gotówka, biżuteria,
 • szyby, lustra, akwaria, kolektory słoneczne i inne przedmioty szklane,
 • domy letniskowe,
 • nagrobki.

Szczegóły

Bezpieczny agrobiznes

Kompleksowa polisa przygotowana dla Ciebie – biznesmena, który prowadzi działalność gospodarczą w sektorze rolniczym. Produkt ten stanowi wszechstronną ofertę ubezpieczenia wszelkiego mienia Twojej firmy, gwarantując jej bezpieczeństwo w zakresie, jaki wybierzesz.

Szczegóły

Bezpieczne uprawy

Obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie upraw rolnych od zdarzeń losowych, w tym realizowane w ramach umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat udzielanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Znajdę dla Ciebie najlepszą ofertę ubezpieczenia roślin oraz plonów roślin rolniczych i ogrodniczych, uprawianych zarówno w gruncie, jak i pod osłonami – w szklarniach i namiotach foliowych. Polisa chroni w okresie od zasiewu lub wysadzenia roślin do zbioru plonu i złożenia go w miejscu stałego przechowywania.

Polisa obejmuje ubezpieczenie roślin:

 • zbożowych,
 • oleistych,
 • okopowych bulwiastych i korzeniowych,
 • specjalnych: tytoń; chmiel; rośliny energetyczne;,
 • strączkowych i motylkowych drobnonasiennych,
 • włóknistych,
 • zielarskich,
 • ozdobnych i warzyw uprawianych w gruncie; w szklarniach lub pod namiotami foliowymi,
 • owoców i nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych,
 • trwałych użytków zielonych,

a także każdą inną uprawę, gdy odmiana rośliny zgłoszonej do ubezpieczenia jest wymieniona w rejestrze odmian dopuszczonych do uprawy wydanym przez Unię Europejską.

Szczegóły

Bezpieczne zwierzęta

Polisa chroni zwierzęta gospodarskie, także wtedy, gdy pobierasz dopłaty. Ubezpieczeniem objęte mogą być: bydło, konie, owce, kozy, trzoda chlewna i drób.

Ubezpieczenie chroni od ryzyka padnięcia i uboju z konieczności, których przyczyną są:

 • powódź,
 • huragan,
 • piorun,
 • lawina,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • obsunięcie się ziemi.

Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o następujące przyczyny:

 • ogień,
 • eksplozja,
 • porażenie prądem.

Wybierając odpowiedni wariant, zyskujesz ochronę ubezpieczeniową zwierząt od zdarzeń losowych, w następstwie których wszystkie zwierzęta w stadzie mogą ulec szkodzie.

Szczegóły

Bezpieczny drób

Niezależnie od skali produkcji, Twój biznes zasługuje na pełną ochronę. Oferta może zostać dopasowana zarówno do indywidualnego producenta, jak również do producentów zrzeszonych.

Polisa ubezpieczenia drobiu chroni kompleksowo wszystkie kierunki produkcji drobiarskiej:

 • drób przeznaczony na tucz,
 • drób przeznaczony na odchów młodzieży na nioski,
 • kury hodowane celem uzyskania jaj konsumpcyjnych i wylęgowych,
 • gęsi, indyki, kaczki – hodowane celem uzyskania jaj wylęgowych.

Możesz ubezpieczyć drób od ryzyka upału, a także skorzystać z dopłat z budżetu państwa do składki za ubezpieczenie.

Szczegóły