ubezpieczający a ubezpieczony

5 czerwca 2019

Ubezpieczający to osoba, która zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową i płaci składkę, a ubezpieczony to osoba, którą obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczony może, ale nie musi być jednocześnie ubezpieczającym.

Ubezpieczony może w każdym momencie trwania ubezpieczenia wskazać uposażonego – osobę uprawnioną do otrzymania środków w przypadku śmierci ubezpieczonego